Olga Semenova

Olga Semenova är född 1953 i S:t Petersburg. Hon har utbildats på Leningrads konstskola, Baron Stieglitz Konstakademi. Hon har sedan 1990 varit medlem i konstgruppen Sirkel 7+1.

Nedan ser du en del av Olga Semenovas produktion: